Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Typos, tiskařské závody, s.r.o., považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

Typos, tiskařské závody, s.r.o.
Podnikatelská 1160/14
301 00 Plzeň
IČO: 28433301
DIČ: CZ2843301

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: gdpr@typos.cz.

 

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících, dodavatelích a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb (polygrafická výroba). V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail. Bez těchto údajů s vámi logicky nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.

Pokud si na e-shopu shop.typos.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Typos, tiskařské závody s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení produktů, služeb společnosti, zasílání informací o pořádaných akcích, apod. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na gdpr@typos.cz.

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář na webu typos.cz v sekci vaše žádosti, pak vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich žádostí, připomínek, námětů apod.

V případě, že se rozhodnete nás poctít fyzickou návštěvou, pak je váš pohyb v našich prostorách monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku a bezpečí osob. Záznam je uchováván po dobu 14 dní. Činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

 

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují entity holdingu Euro-Druckservise GmbH, externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

  • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení; údaje mohou být  předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
  • správě našich informačních systémů a aplikací.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání vašeho souhlasu.

 

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat. Stačí nás kontaktovat na gdpr@typos.cz.

Tento kontakt využijte i v případech, pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte e-shop shop.typos.cz a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vašich příštích návštěv, zejména pak pro tyto činnosti:

 

  • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně
  • přihlášení a ověřování – pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte
  • zabezpečení – cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek
  • analýzy – pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje

Navzdory výše uvedenému vás nejsme na základě souborů cookies schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce "Nápověda" vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.

 

Analytické nástroje webu

Statistická data
Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics
Jedná se o službu od společnosti Google a umožňuje nám analyzovat výsledky našeho e-shopu. Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Sklik, Adwords
Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.